רוזנבלום הרצל, התכתבות עם אנשים שונים.

21.03.1933 - 01.02.1937

סימול התיק : פ 258 - 3

שייך לארכיון: רוזנבלום הרצל

תוכן

התכתבות עם ריכארד ליכטחיים, רוברט שטריקר. גרמנית.