סלמן אברהם, מכתבים מאת חרפק נר אל סלמן אברהם

01.01.1931 - 31.12.1932

סימול התיק : פ 257 - 5

שייך לארכיון: סלמן אברהם
סוג התאריך: משוער

תוכן

נושא עיקרי:פעילותם של חוגי הנוער הלאומי.