סלמן אברהם, סקירות

01.01.1972 - 31.12.1973

סימול התיק : פ 257 - 6

שייך לארכיון: סלמן אברהם
סוג התאריך: משוער

תוכן

סקירה על מהות לח"י; סקירה "מטרות השלום של מלחמת יום הדין" (מלחמת יום הכיפורים).