סלמן אברהם, מכתבים אל חברי לח"י

09.03.1949 - 27.11.2008

סימול התיק : פ 257 - 4

שייך לארכיון: סלמן אברהם
סוג התאריך: מדויק

תוכן

מכתבים אל: חברי לח"י בארה"ב; נתן ילין-מור; יצחק שמיר.
נושאים עיקריים: עניני הדרכה בחו"ל; הכרה בהסתדרות כללית וחיוב החברים להכלל בתוכה;
פעולות הגיוס מתוך מגמה
של עלית הנוער למולדת; הקמת נקודות התישבות של חברי התנועה בארץ;
על חוסר תכנית פוליטית בתנועה;
התפטרותו של סלמון אברהם ממרכז "הלוחמים".