סלמן אברהם, התכתבות

01.01.1932 - 07.12.1969

סימול התיק : פ 257 - 3

שייך לארכיון: סלמן אברהם
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: הקורפורציה הלאומית "שקמונה"; עו"ד י.הניגמן; שלטונות לטרון; הוצאת ספרים ועתונים "טכניקה ומדע";
זאב ז'בוטינסקי; הרצליה ומיכאל לוין.
נושאים עיקריים: הצעת התפקיד בקורפורציה; פעולות האצ"ל ולח"י;
ענין אבו-גוש; השוד בבנק הפועלים בתל אביב ב-1937; הקמת מחתרת עברית מבין מגוייסי הפלוגות בארץ ב-1934.