דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-9 מתוך 9 פריטים

סימול פ 257 - 1
סלמן אברהם, תעודות אישיות מתאריך: 01/01/1934
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 257 - 2
סלמן אברהם, התכתבות מתאריך: 01/01/1932
עד תאריך: 07/12/1969
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 257 - 3
סימול פ 257 - 4
סימול פ 257 - 5
סלמן אברהם, סקירות מתאריך: 01/01/1972
עד תאריך: 31/12/1973
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 257 - 6
סימול פ 257 - 7
סימול פ 257 - 8
סלמן אברהם, תוי נגינה מתאריך: 01/01/1944
עד תאריך: 31/12/1944
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 257 - 9