יואלסון משה, חוזה שכירות מחצבה במגדל-צדק.

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 255 - 49

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

החוזה נערך בין משפחת עבדול רחמן והסתדרות העובדים הלאומית, סניף
פתח תקוה.