יואלסון משה, טיפול משפטי בעניני 'אוצר עממי', אגודת אשראי הדדית בע"מ.

01.01.1960 - 31.12.1973

סימול התיק : פ 255 - 48

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכים כספיים: קבלות, חשבונות.