יואלסון משה, טיפול משפטי בעניני 'אוצר עממי', אגודת אשראי הדדית בע"מ.

01.01.1949 - 31.12.1973

סימול התיק : פ 255 - 47

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכים עקריים: חוזה והתכתבות בענינים כספיים עם חברה 'עומר';
תביעות נגד חייבים שונים; תקנות.