יואלסון משה, טיפול משפטי בעניני החברה 'דפוס ישראל' בע"מ.

01.01.1956 - 01.12.1957

סימול התיק : פ 255 - 46

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכים עקריים: התכתבות בענינים כספיים, חשבונות; תביעת 'דפוס
ישראל' נגד 'העולם הזה'.