יואלסון משה, אגודת חוות הנוער של בית"ר.

01.01.1951 - 31.12.1951

סימול התיק : פ 255 - 44

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

טיפול משפטי בעניני האגודה: רישום האגודה, תקנות, יסוד, התכתבות
בענינים כספיים.