יואלסון משה, ענינים משפטיים שונים של תנועת החרות.

01.01.1948 - 31.12.1949

סימול התיק : פ 255 - 42

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

תביעה בקשר למכונית שנגנבה; ייסוד מוסד לאשראי קאופרטיבי בהרצליה