יואלסון משה, טיפול משפטי בחברה כלכלית למען התיישבות בית"רית.

01.01.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : פ 255 - 41

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

רישום החברה: התכתבות, תקנות, תזכיר ההתאגדות.