יואלסון משה, חברה 'עובדלאום' בע"מ

01.01.1948 - 30.08.1954

סימול התיק : פ 255 - 30

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

טיפול משפטי ברישום החברה 'עובדלאום' (הסתדרות העובדים הלאומית):
התכתבות, חשבונות, תזכיר ההתאגדות, תקנות.

מילות מפתח