יואלסון משה, בניין הסתדרות העובדים הלאומית , משפט דמי תווך.

04.12.1947 - 29.02.1948

סימול התיק : פ 255 - 29

שייך לארכיון: יואלסון משה

תוכן

משפט פנחס גוטליב נגד שבתאי שיכמן, יוסף וולקר, ועד הפועל
של הסתדרות העובדים הלאומית, קופת חולים לעובדים לאומיים.