יואלסון משה, טיפול משפטי בקשר לאירגון העבודה הבין-לאומי.

01.06.1956 - 07.01.1960

סימול התיק : פ 255 - 28

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם ועד הפועל של ההסתדרות העובדים הלאומית, חשבונות,
ההתכתבות עם מזכירות בית המשפט הקבוע הבין-לאומי בהאג.