יואלסון משה, רכישת חלקות, מסמכים משפטיים

28.02.1948 - 31.08.1948

סימול התיק : פ 255 - 27

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

יפויי כח של הקונים, הסכם המכירה לנציגי הסתדרות עובדים לאומית.