יואלסון משה, יסוד שתי אגודות: הליגה למען העובד הלאומי והקרן למען העובד הלאומי

01.01.1948 - 31.12.1948

סימול התיק : פ 255 - 25

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

מסמכים משפטיים: רישום האגודות, תקנות.