יואלסון משה, 'שמשון' - חברה ליסוד שכונות בע"מ. הסכם מכירת מגרשים לנציגי הסתדרות עובדים לאומית

10.11.1947 - 05.12.1947

סימול התיק : פ 255 - 24

שייך לארכיון: יואלסון משה