יואלסון משה, חברת 'אוקבה בע"מ'. מסמכים משפטיים.

18.05.1943 - 05.05.1944

סימול התיק : פ 255 - 23

שייך לארכיון: יואלסון משה

תוכן

טיפול משפטי בעניני סכסוך עבודה בחברה 'אוקבה' - ההסתדרות
העובדים הלאומית בראשון לציון.