יואלסון משה, הצעת תזכיר לרישום חברת הקרקעות ושיכון.

01.02.1943 - 28.02.1943

סימול התיק : פ 255 - 22

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

תזכיר ההתאגדות, מכתב לועד הפועל של ההסתדרות העובדים הלאומית.