יואלסון משה, רישום החברה 'ארצנו'.

01.07.1943 - 31.07.1943

סימול התיק : פ 255 - 21

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

תזכירים ותקנות של חברה 'ארצנו'(ההסתדרות העובדים הלאומית),
טיפול משפטי ברישום החברה.