יואלסון משה, ההסתדרות העובדים הלאומית, תקנות שהתקבלו בוועידה הארצית

05.04.1942 - 05.04.1942

סימול התיק : פ 255 - 20

שייך לארכיון: יואלסון משה

תוכן

תקנות הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל שהתקבלו בוועידה הארצית ביום 5/4/1942.

מילות מפתח