יואלסון משה, ההסתדרות העובדים הלאומית. מסמכים משפטיים ותביעות

01.01.1941 - 31.12.1946

סימול התיק : פ 255 - 19

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער