יואלסון משה, התכתבות עם עו"ד אליהו מרידור בנושאים משפטיים.

29.07.1946 - 20.03.1955

סימול התיק : פ 255 - 13

שייך לארכיון: יואלסון משה