יואלסון משה, יצחק זרז'בסקי, מסמכים משפטיים.

01.01.1953 - 31.12.1955

סימול התיק : פ 255 - 8

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער