יואלסון משה, יחיאל וינשטיין, מסמכים משפטיים.

01.03.1956 - 30.09.1957

סימול התיק : פ 255 - 7

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

טיפול משפטי בענין תביעתו של יחיאל וינשטיין לתגמולים, כנכה
ההגנה.