יואלסון משה, ירמיהו ורחל הלפרין. מסמכים משפטיים.

01.01.1946 - 31.12.1964

סימול התיק : פ 255 - 6

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

ענינים עיקריים: טיפול משפטי בעניני שכר דירה; חוזה שכירות;
יפוי כח; הסכמים והתכתבות בקשר להוצאת לאור ספרו של ירמיהו
הלפרין 'תחיית הימאות העברית'.