יואלסון משה, הרב מנחם האגר. התכתבות בנושא ילדי טהרן

01.08.1943 - 31.12.1943

סימול התיק : פ 255 - 5

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בנושא עדותו של הרב מרדכי האגר בוועדה לבירור הטענות
בדבר הטיפול בילדי טהרן.