יואלסון משה, מיכאל ארנס. מסמכים משפטיים.

01.01.1947 - 31.12.1950

סימול התיק : פ 255 - 4

שייך לארכיון: יואלסון משה
סוג התאריך: משוער

תוכן

טיפול בצוואת יעקב ארנס, מכירת חלקה של מיכאל ארנס ועוד.