יואלסון משה, בנימין אקצין. סכסוך עבודה עם שמואל מרלין, התכתבות

10.09.1951 - 13.09.1951

סימול התיק : פ 255 - 3

שייך לארכיון: יואלסון משה

תוכן

סכסוכי עריכת ירחון 'עולם האום'.