שטריקר רוברט, קטע עיתון, מודעה ונייר מכתבים של הוועדה לזכרו

05.01.1955 - 30.12.1970

סימול התיק : פ 222 - 4

שייך לארכיון: שטריקר רוברט
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטע עתון, מודעה ונייר מכתבים של הוועד לזכרו.

מילות מפתח