שטריקר רוברט, נאומו בועידה החמישית של הצה"ר (גרמנית)

30.08.1932 - 30.08.1932

סימול התיק : פ 222 - 3

שייך לארכיון: שטריקר רוברט
סוג התאריך: משוער

תוכן

נאום רוברט שטריקר בועידה החמישית של הצה"ר בוינה בנושא: 'עבודת
ההווה הלאומי בגולה', דבריו בדיון הכללי בועידה ותשובת ליאונה קרפי לדברים.

מילות מפתח