שטריקר רוברט, התכתבות עם שונים

31.08.1931 - 31.03.1937

סימול התיק : פ 222 - 1

שייך לארכיון: שטריקר רוברט
סוג התאריך: משוער

תוכן

בין הנושאים: עניני התנועה, מפלגת המדינה העברית, הקמת מועצה
מחוקקת בארץ ישראל.בין הכותבים: זליג סוסקין, מאיר גרוסמן, יוסף
לפטוויץ. בתיק גם מכתב רוברט שטריקר למרגוליס בנושא מפלגת
המדינה העברית, ואישור תרומה לקרן היסוד. (גרמנית).