שגיב שמואל, אוסף קטעי עתונים בנושאים שונים

01.01.1956 - 31.12.1956

סימול התיק : פ 216 - 11

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים מעתונים: "דבר", "למרחב", "הבקר" בנושאים שונים.
נושאים עיקריים: פיטורי עובדי המדינה; גורלם של הציוניים הוותיקים.
קטעי עתונים, הדפסות.