שגיב שמואל, PRO PALESTINE, קואופרטיב יהודי עולמי. תכנית, חוקה

01.01.1935 - 31.12.1935

סימול התיק : פ 216 - 10

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוקת הקואופרטיב, תקנות.
רוסית, אנגלית