שגיב שמואל, ועדת ההלואות של קונגרסים ציוניים. סקירות, דו"חות

01.01.1927 - 31.12.1929

סימול התיק : פ 216 - 7

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

חומר הנוגע לועדת ההלואות בינלאומית שנבחרה בקונגרס הציוני בבזל (הקונגרס ה-16, 1927).
דו"חות, סקירות, תזכירים.
עברית, גרמנית.