שגיב שמואל, הזמנות, תעודות, קבלות

01.01.1924 - 31.12.1935

סימול התיק : פ 216 - 5

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

קבלות ושוברים של קרן קימת לישראל, מפלגת המדינה העברית; הזמנות לארועים של ברית הציונים הרביזיוניסטים בפולין.