שגיב שמואל, אירגון הסיוע ליהודים בגליציה המזרחית בתקופת המלחמת העולם הראשונה.אישורים, קטעי עתונים, תצלומים

01.01.1916 - 31.12.1921

סימול התיק : פ 216 - 3

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

אישורים מטעם הועד למען יהודים בקייב בתקופת מלחמת העולם הראשונה; מטעם המפקד הראשי בחזית דרום-מערב בקשר למזון לחיילים יהודיים; תעודת מעבר בחזית; תצלומים של חברי ועדי העזרה בגליציה המזרחית; קטעי עיתונים.
רוסית, יידיש.