שגיב שמואל, התכתבות

01.01.1923 - 31.12.1961

סימול התיק : פ 216 - 2

שייך לארכיון: שגיב שמואל
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות עם: מארק שאגאל, יוסף אטינגר, מאיר גרוסמן, ההסתדרות הציונית בגרמניה, ז.טיומקין, מיכאל ברכין, רפאל רוזוב, ישראל רוזוב, זאב ז'בוטינסקי, בנארי, סולובייצ'יק, סליוסברג, ישראל טריווש, דב קנוט, משה מגנט, יוסף קלוזנר, א.אלטמן, ב.לובוצקי, דניאל סירקיס, אפרים ושיץ, ב.אבניאל, ה.רוזנבלום, ש.שוורץ, ש.פרסיץ, א.צנציפר, מכון ז'בוטינסקי, ג.הרליץ, א.ל.לויטרבך, נ.גולדמן, יהושע אלמוג, זלמן שזר, א.רמבה, י.גרומן, שלמה גפשטיין.
נושאים עיקריים: הוצאת ספר לזכרו של אברהם אידלסון; השתתפות ב"סקציה היסטורית לתולדות הציונות ברוסיה"; עיתון "ראזסוויט", תרומות לאנשים שונים; גיוס כספים לתנועה; בנקאות בארץ ישראל; "ליגה בלתי מפלגתית לשם הצלת הציונות והארץ"; העברת חומרים למכון ז'בוטינסקי.
עברית, רוסית, גרמנית, צרפתית