דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-10 מתוך 24 פריטים

רזיאל דוד, פרטים ביוגרפיים מתאריך: 01/01/1946
עד תאריך: 31/12/2000
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 211 - 1/ 1
רזיאל דוד, תעודות אישיות מתאריך: 01/01/1928
עד תאריך: 31/12/1986
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 211 - 1/ 2
סימול פ 211 - 1/ 3
סימול פ 211 - 1/ 4
סימול פ 211 - 1/ 5
רזיאל דוד, מכתבים מאת שונים מתאריך: 01/01/1935
עד תאריך: 31/12/1940
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 211 - 1/ 6
סימול פ 211 - 1/ 7
סימול פ 211 - 1/ 8
רזיאל דוד, מפות מתאריך: 01/01/1939
עד תאריך: 31/12/1939
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 211 - 1/ 9
סימול פ 211 - 1/ 10