דפדוף בקטלוג התיקים

מציג 1-8 מתוך 8 פריטים

רוטנברג פנחס, פרטים ביוגרפיים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 05/02/1879
עד תאריך: 03/01/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 1
רוטנברג פנחס, התכתבות מתאריך: 26/02/1908
עד תאריך: 01/05/1915
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 2
רוטנברג פנחס, דוח על המצב באודסה בעקבות מלחמת האזרחים מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1919
עד תאריך: 04/06/1919
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 3
רוטנברג פנחס, תחיתו הלאומית של העם היהודי, חוברת מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 22/12/1942
עד תאריך: 22/12/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 4
רוטנברג פנחס, עדויות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 14/05/1920
עד תאריך: 11/04/1930
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 5
רוטנברג פנחס, רשימה ביבליוגרפית של דברים ורשימות עליו מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 01/01/1879
עד תאריך: 01/01/1943
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 6
רוטנברג פנחס, קטעי עיתונות מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 05/02/1939
עד תאריך: 28/12/2001
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 7
רוטנברג פנחס, מודעות אבל מצב החומר: מסודר / ממוחשב
מתאריך: 03/01/1942
עד תאריך: 03/01/1942
הוספה לסל המסמכים
סימול פ 208 - 8