איבינסקי זאב, לח"י מקורות ועדויות, איסוף חומר למחקר

01.01.1937 - 31.12.1984

סימול התיק : פ 436 - 32

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

"המצודה" גליונות ב', ג', ד', ה', ו' (תרפ"ט, דפים מצולמים); גליונות "בחרב" (1937); חנוך קלעי - שיר ליעקב רז; אמירה שטרן "אצ"ל בישראל - עיקרי התחייה" (הארכיון שהוטמן בכד, מבוא); עדותו של אהרון חייכמן על מאסר חברי מפקדת האצ"ל (21.5.1939); דוד ניב " האוריינטציה המדינית של לח"י בעקבות הפילוג באצ"ל בשנת 1940".