איבינסקי זאב, על ספרות המחתרת של לח"י,איסוף חומר למחקר

01.01.1978 - 31.12.1997

סימול התיק : פ 436 - 31

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

"היבטים בספרות המחתרת של לח"י" - הרצאתו של זאב איבינסקי 16.5.1984; שיחה על ספרות המחתרת בביתו של ברוך בן דב 11.4.1982; ראיונות עם רוני זמיר, יצחק צלניק, חנוך קלעי, אנשל שפילמן, אברהם ורד (רוזנפלד); דוד בלאו, בנימין גפנר, מרדכי שלו, עודד קראל, שמעון מונטה; מכתבים של רוני זמיר, חיים דבירי, נעמי אורנשטיין, יהודה כהן, עליזה גרינברג, חגי אשר, עודד קראל, ג'ולי אלמנתו של נחמיה טורנברג, צבי פראנק, יעקב נחושתן, יוסף נדבה, חיסיה שפירא, שבתאי בן-דב, עמונואל כץ; "יומנו של ברוך" (יוסף רוזנבוים); אריה פרייס "תגובת המחתרות בארץ ישראל לתהליך השמדת יהודי אירופה" - רשימות והערות מאת איבינסקי; זאב איבינסקי - ספרות המחתרת, אינדקס שמות המחברים .