איבינסקי זאב, פרשות במחתרות לח"י, ההגנה, אצ"ל. איסוף חומר למחקר

01.01.1963 - 31.12.2007

סימול התיק : פ 436 - 28

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

חומר לסוגיית המרות "טוהר הנשק", ההלשנות, הסזון.
ספר הפלמ"ח, פרקים נבחרים - רשימות והערות מאת איבינסקי; יגאל אלון "מערכות פלמ"ח", פרקים נבחרים - רשימות והערות מאת איבינסקי; מתוך ספרו של שמואל דותן "המאבק על ארץ ישראל" - רשימות והערות מאת איבינסקי; מאמרים,
ספרים ומחקרים מאת יהודה סלוצקי, יהודה באואר, יגאל עילס, זהבה אוסטפלד, משה שרת, אניטה שפירא, יצחק טבנקין, דוד הרדן, יוסף הלר, אורי מילשטיין, שמעון גולן, עדה אושפיז, עמוס נבו עם הערות מאת איבינסקי; התכתבות בין זאב איבינסקי ושבתי טבת.