איבינסקי זאב, בין המחתרות: לח"י, ההגנה, אצ"ל. איסוף חומר למחקר

01.01.1939 - 31.12.1989

סימול התיק : פ 436 - 26

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

הרצאתו של זאב איבינסקי "על דרכה של לח"י בתקופת המאבק בשלטון הבריטי" (23.12.1985, הדפסה); "תעודות, דעות וויכוחים בדבר שלמותה של ארץ ישראל ובדבר הצעות לחלוקתה" (לקט ביבליוגרפי, אוקטובר 1967); מאמרו של יהושע בן אריה "אוכלוסיית ארץ ישראל ויישוביה ערב מפעל ההתיישבות הציוני"; מתוך "יומן ירושלים" מאת חיים ארלוזורוב; תוכניות חלוקה (1937, 1947, מפות); מתוך תזכיר של אליעזר ליבנשטיין ואליעזר גלילי - רשימות מאת איבינסקי; פגישת יצחק שדה עם יאיר 15.10.1941 (דפים מצולמים מתוך ארכיון ההגנה); מאמרו של מנחם דורמן " לחשבונה של מחתרת" (אפריל 1962); נתל ילין מור "בני התקופה" ("החזית", ט"ו); ישראל גלילי "בתהו לא דרך..." (חוברת, דפים מצולמים)