איבינסקי זאב, צבי פראנק, איסוף חומר למחקר

01.01.1987 - 31.12.2004

סימול התיק : פ 436 - 24

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

חוברות של צבי פראנק על לח"י (1992, 2003, 2004); צבי פראנק "בצאת לח"י מהמחתרת" - תגובה לפרסום פרוטוקול הועידה הארצית של "הלוחמים"; מחקר של שלמה רזניק " תנועת מחתרת בחברה סקטוריאלית"- הערות מאת צבי פראנק;
התכתבות בין
צבי פראנק וזאב איבינסקי; תוכנית להשטלמות מורים להיסטוריה בנושא "הכרת מורשת לח"י" מאת צבי פראנק; יום עיון - ספרות לח"י (תזכירים).