איבינסקי זאב, יהושע כהן, איסוף חומר למחקר

01.01.1945 - 31.12.2007

סימול התיק : פ 436 - 21

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

קטע מתוך ספרו של איבינסקי "על התנגדות ומרד" על יהושע כהן (דפים מצולמים); מאמרים על יהושע כהן מאת: נתן ילין מור, אהרון דולב, עמוס נבו, אריה בנדר, עמוס קינג, שלמה גבעון, דן מרגלית (קטעי עתונים); יהושה כהן - מכתבים להורים מתוך השבי בסודן (רשימות מאת איבינסקי); מכתבים מאת יהושע כהן אל זאב איבינסקי בעקבות הדלקת המשואה (1983); מכתבים מאת יהושע כהן אל זאב איבינסקי משדה בוקר 1986-1972 עם הערות וסיכומים; חוברת זיכרון לנחמה, רעיתו של יהושע כהן.