איבינסקי זאב, השליחות לביירות, איסוף חומר למחקר

01.01.1937 - 31.12.1977

סימול התיק : פ 436 - 18

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

פרשת ניסיונו של יאיר שטרן להתקשרות עם גרמניה הנאצית.
מתוך ספרו של דוד ישראלי "הרייך הגרמני וארץ ישראל" על שליחותו של נציג ההגנה פולקס לגרמניה הנאצית 1937(צילום מהספר עם הערות של איבינסקי); צילומי דפים מתוך ספרו של איאן קרשו "היטלר. נמסיס: 1936-1945"; רשימות על שליחותו של לובינצ'יק לביירות; דוד ניב על "הסכם ירושלים" ("מערכות האצ"ל") - רשימות מאת איבינסקי; תזכיר הפלג של האצ"ל שלאחר מכן כינה עצמו לח"י אל השלטונות הגרמניים (מתוך ספרו של דוד ישראלי "הרייך הגרמני
וארץ ישראל"); עדותו של יעקב פולני על פרשת הניסיון להתקשרות עם גרמנים; מאמרים מאת איל מגד, צבי גילת, דוד הדר, נ.מאזור (קטעי עתונים); הערות מאת איבינסקי ביום החמשים לניצחון על גרמניה הנאצית; מכתב השמצה מאת שלמה אהרונסון אל העמותה להנצחת מורשת לח"י 1.12.2005