איבינסקי זאב, יצחק שמיר, איסוף חומר למחקר

01.01.1985 - 31.12.2006

סימול התיק : פ 436 - 16

שייך לארכיון: איבינסקי זאב
סוג התאריך: משוער

תוכן

מאמרים על יצחק שמיר מאת: שלמה נקדימון, יהודה קטרן, חגי אשר, עודד לפיד, אורי מילשטיין, אורי אבנרי, חמי שלו (קטעי עתונים); זכרונות של יצחק גנוז על יצחק שמיר (כתב יד, 1.12.2006); יצחק שמיר "סיכומו של דבר" - הערות מאת איבינסקי; זאב איבינסקי "יצחק שמיר - כמהפכן ומנהיג מחתרת - קווים לדמותו" (הדפסה); זאב איבינסקי - רעיון עם יצחק שמיר בלישכתו בירושלים (20.10.1994) - הערות, רשימות.